Vatten- och avloppsarbeten

VA-arbeten är ett av få arbeten som går att bedriva året runt utan att kvaliteten riskerar att försämras, bara man använder ändamålsenliga metoder. Kompetenskraven är höga och personalen utbildas fortlöpande för att följa med i produktutveckling och hantering.