Broarbeten

I större vägarbeten ingår många gånger att bygga en eller flera broar i projektet. Broarbeten är en nisch som i många avseenden avviker från andra arbeten där arbeten ofta utförs på begränsade utrymmen. I stort sett varje år bygger AMA minst en bro där konstruktion av densamme också ingår i uppdraget.