Vägbyggnation

Vägbyggnationer kräver väloljade strukturer och ett högt kvalitetstänkande under en –många gånger –  stark tidspress. Detta passar vårt koncept perfekt . Vi har byggt den nya vägen mellan Stockaryd och G:A Hjälmseryd, stigningen från Bredestadsdalen och upp till Aneby, väg 32 vid Skullaryd, den nya vägen mellan Grimstorp och Bodafors, genomfart Ekenässjön för att nämna några. AMA:s personal genomgår samtliga Trafikverkets kurser och håller därigenom kompetensnivån hög. Kvaliteten kommer alltid i första hand när AMA gör jobbet!