Från Dalarna till Skåne

AMA utför mark- och anläggningsarbeten åt Trafikverket, Fortifikationsverket, kommuner, husfabrikanter, byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Med säte i Jönköping har vi en strategisk position där vi snabbt och enkelt når ut i hela Sydsverige. Vårt arbetsområde täcker regionen från Dalarna till Skåne.

Ett gediget miljökunnande

Intresset för miljöområdet har ökat med en intensiv kunskapsutveckling som följd. Forskning och teknikutveckling leder till nya regelverk och lagar att ta hänsyn till. På AMA har vi två tjänstemän med specialuppgift att hålla sig uppdaterade på området. Vi vågar påstå att vår miljökompetens ligger i topp, vare sig det handlar om masshantering eller utterpassager.

Med rätt att agera

Frihet under ansvar. Det ger arbetsglädje och är nyckeln till ett effektivt arbete utfört med högsta kvalitet, anser vi. Därför har vi arbetat bort onödig hierarki som försvårar och försenar arbetet. Istället ser vi till att vår personal har sådan kompetens att de kan agera och fatta beslut inom sitt arbetsområde. Det kommer du att uppskatta om du väljer att samarbeta med oss.

Frihet med lokala entreprenörer

När det gäller maskinparken har AMA valt att samarbeta med lokala entreprenörer. Det ger oss frihet att välja den mest kostnadseffektiva maskinen för uppdraget. Genom det lokala åkeriet eller lastbilscentralen får vi även tillgång till viktig lokalkännedom. Det är till stor nytta bland annat för material- och masshantering. Vi slipper även långa, dyra och miljöbelastande transporter av tunga maskiner samtidigt som vi förser  lokala entreprenörer med uppdrag. Det tycker vi är bra.

HISTORIK

AMA grundades 1996 av Hans Edman. Innan dess arbetade Hans i 27 år på Skanska. Där han bland annat hade befattning som arbetschef för all mark- och anläggningsverksamhet i Jönköpings län. Han ansvarade då för 130 anställda och en årlig omsättning på ca 130 miljoner kronor.

AMA har under Hans ledning utvecklats till att ha 30 anställda och en omsättning på 110 miljoner kronor.