Mark- och anläggningsarbeten

FRÅN DALARNA TILL SKÅNE

Välkommen till AMA!

Hög kompetens och lång erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Vi utför arbeten åt bland annat Trafikverket, Fortifikationsverket, kommuner, husfabrikanter, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Intresset för miljöområdet har ökat med en intensiv kunskapsutveckling som följd. Hos oss är du i trygga händer!

Frihet under ansvar genererar i arbetsglädje och är nyckeln till ett effektivt arbete utfört med högsta kvalitet, anser vi. När det gäller maskinparken har vi valt att samarbeta med lokala entreprenörer. Vår självklara målsättning är en 100-procentig kundnöjdhet i varje enskilt objekt!

VÅRA TJÄNSTER

Vi utför alla typer av tjänster inom mark- och anläggning. Exempelvis vägbyggnationer, vatten- och avsloppsarbeten (VA), broarbeten, grundläggningsarbeten och finplaneringsarbeten.

PROJEKT

Läs om våra senaste projekt

Åsen

Senaste projektet

Nybyggnation bostadsområde. VA, gata