Tillbaka till projekt

Västra Solhöjden Habo

Avslutade

Beställare

Habo Kommun

Storlek

8 miljoner

Terrassering av 4 hektar mark, VA och gator för bostadsområde