Tillbaka till projekt

Köpetorp Linköping

Avslutade

Tid

Jan 2020 - April 2021

Beställare

Linköpings kommun

Storlek

34 miljoner

Gata/VA till utbyggnad av industriområde med bro för gång och cykeltrafikanter