Tillbaka till projekt

Tahe 1:66

Tid

Okt 2020 - Maj 2021

Beställare

Jönköpings kommun

Storlek

12 miljoner

Nyexploatering gata och VA

Egenkontroll