Tillbaka till projekt

Nyexploatering Fyrby

Avslutade

Tid

Jan 2020 - Dec 2020

Beställare

Norrköpings kommun & Nodra

Storlek

41 miljoner

Nyexploatering och upprustning av gata & VA åt Norrköpings Kommun & Nodra.