Köpetorp

Köpetorp

  • Tid Jan 2020 - April 2021
  • Arbetsledare Martin Magnell
  • Beställare Linköpings Kommun
  • Storlek 34,4 milj

Gata/VA till utbyggnad av industriområde med bro för gång- och cykeltrafikanter.