Tillbaka till projekt

Smedby, klimatanpassning

Avslutade

Tid

Jan 2021 - Apr 2022

Beställare

Nodra

Storlek

16 miljoner