Tillbaka till projekt

Cirkulationsplats Tibro

Avslutade

Tid

Apr 2020 - Jul 2020

Arbetsledare

Niklas Cohen

Beställare

Tibro kommun

Storlek

9 miljoner

Byggnation av cirkulationsplats och cykelvägar med GC-bro i befintlig korsning