Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall säkra en god arbetsmiljö för alla medarbetare i företaget genom allas medvetenhet, kompetens och ansvar i arbetsmiljöfrågor.

En god och säker arbetsmiljö är i samklang med företagets, våra kunders och samhällets intressen eftersom det gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete. Kränkande särbehandling accepteras inte.

En god och säker arbetsmiljö ger vår personal arbetsglädje och möjlighet till personlig utveckling.

Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Utbildningen Safe Construction ska vara genomgången av all personal på våra arbetsplatser.

Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder