Skogsvallen

Skogsvallen

  • Tid Aug 2019 - Jul 2021
  • Arbetsledare Fredrik Karlsson
  • Beställare Linköpings Kommun
  • Storlek 30.9 milj

Utbyggnad av lokalgator till nytt bostadsområde tillsammans med tillhörande VA, fjärrvärme & el.