Nolhagavägen, Skövde

Nolhagavägen, Skövde

  • Tid Okt 2018 - Aug 2019
  • Arbetsledare Fredrik Karlsson
  • Beställare Skövde Kommun
  • Storlek 27 milj.

Nybyggnation av gata, rondell och bro åt Skövde kommun.